S’eleven produint un cercle de llum amb canvis de color i el brunzit de les abelletes.