Giravolten produint una llum blanca amb esclat final