85 trets i 2 fonts de llarga duració. Combinació d’obertures de cracker, esteles multicolor i gran final Kamuro.