10 volcans i 45 trets en combinacions verticals i de ventall. Multiefectes dàlia, brocade,