Font de crisantems de llarga duració, seguida de 6 carcasses de diferents colors.