16 trets amb triple efecte. Obertures amb verd, vermell, flaixos i cracker.

Duración: 20" (20mm 16d)