25 trets amb estela verda i vermella, obertures multicolors i final amb flaixos i cracker.

Duración: (20mm 25d)