25 trets amb combinació d’esteles púrpura, verdes i platejades, efecte “sauce” multicolor i final amb cracker.

Duración: 7" (20mm 36d)