36 trets amb potents esclats de color blanc.

Duración: 7" (20mm 36d)