131 trets en combinació vertical i de ventall. Efectes multicolor i espectacular final amb

Duración: (131d)