Al xocar contra el terra produeixen un petit cruixit.