10 CAIXES DE CEBETES
Al xocar contra el terra produeixen un petit cruixit.