Coets que relitzen una gran pujada i finalitzen amb un esclat amb titani.