Sortidor que realitza variats efectes d’espurnes de colors i cracker.