Mini font de diferents i graciosos efectes de llum i color.