50 Petards que produeixen una explosió superior als xinesos.