En tirar pels extrems dels fils, realitza un esclat