7 BATERIES A UN PRECIO D’ESCÀNDOL:
Bateria Barcelona, Bateria Valencia, Bateria Mallorca, Bateria Cadaqués, Bateria Ushuaia, Bateria Catania, Bateria Palermo