Produeixen un radi de boniques estrelles blanques, amb gran durada.

Duración: 64"