5 Correcames que produeixen diversos esclats desplaçant-se en diverses direccions.