Cancel·lacions i devolucions

La legislació vigent prohibeix expressament l’enviament de productes pirotècnics. El lliurament dels productes es realitzarà amb presència obligada del comprador al local de venda.

GRUP PETARDS CM no accepta una devolució d’un producte que ha sortit de les nostres botigues causa que podria haver estat manipulat, intencionadament o no.

Anul·lació de la comanda

Si voleu anul·lar una comanda abans del lliurament del producte, pot fer-ho contactant amb el nostre servei d’atenció al client. Si us plau, envieu el següent formulari, imprès o per correu electrònic, degudament emplenat al nostre servei d’atenció al client
Formulari de devolució

Número de comanda

Data de la comanda

Dades de contacte

Nom del client
Direcció
Teléfon
e-mail

Productes a retornar

Si només vol anul·lar part de la comanda, indiqui els productes que no desitja

Data i Signatura del client

Devolució de productes defectuosos o que no funcionen correctament.

En aquest cas es realitzarà la devolució dels mateixos a la botiga, amb l’objectiu de la seva rebuig a un lloc adequat per a la seva destrucció. En el moment de la devolució haurà d’indicar si sol·licita l’abonament de l’import dels productes defectuosos o el seu canvi per altres productes.

En cas de no poder retornar els productes defectuosos en l’establiment on els va recollir, contacti amb els serveis d’atenció al client en:

AV CATALUNYA 228 CP 08184 PALAU DE PLEGAMANS (ESPANYA)
Telèfon: 900 34 20 34 – 93 863 96 04
Correu electrònic: petardoscm@petardoscm.com

OFICINES D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CLIENT.
GRUPO PETARDOS CM proporciona la atención personalizada que sea preciso, a través de los siguientes medios de contacto:

AV CATALUNYA 228 CP 08184 PALAU DE PLEGAMANS (ESPANYA)
Telèfon: 900 34 20 34 – 93 863 96 04
Correu electrònic: petardoscm@petardoscm.com