, Consell de seguritat

No hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques. Poden encendre i explotar-nos a sobre.

, Consell de seguritat

Mai hem de posar la cara ni cap membre a sobre o davant de qualsevol article pirotècnic encès. Si ho fem, podem patir cremades greus, accidents oculars i / o traumatisme.

, Consell de seguritat

No hem de llançar coets, globus o altres artefactes que continguin foc a menys de 500 metres del bosc. Podem provocar un incendi forestal.

, Consell de seguritat

Hem de tancar les portes i finestres quan hagin focs d’artifici al carrer. Així evitarem el risc d’incendi a casa nostra.

, Consell de seguritat

Hem encendre la metxa per l’extrem, perquè ens doni temps de retirar-nos.

, Consell de seguritat

Les candeles romanes que no tinguin mànec especial, hem de fixar-les en un forat o en un test de amb terra o sorra per no cremar-nos.

, Consell de seguritat

Quan utilitzem focs artificials, hem de vigilar que no hagin líquids inflamables a prop. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.

, Consell de seguritat

No hem de llançar cap petard contra una altra persona. Podem ferir greument.

, Consell de seguritat

No hem de llançar cap coet amb la mà ni amb la canya trencada, perquè sortirà en una direcció inesperada i pot explotar malament.

, Consell de seguritat

No hem d’introduir petards dins de totxanes ni ampolles, perquè, en explotar, produeixen metralla que surt incontroladament.

, Consell de seguritat

No hem de tallar el petard final d’una traca. La seva explosió fora de la traca ens podria fer molt de mal.

, Consell de seguritat

Hem de fixar bé les rodes d’artifici. Així evitarem que cremin incontroladament.

, Consell de seguritat

Està prohibit fer foc en terrenys forestals i al voltant d’una franja de 500 metres. Les fogueres, les farem a més de 15 metres de les façanes i els cotxes i mai sota les línies elèctriques, telefòniques, etc.

, Consell de seguritat

Si fem una foguera al carrer, hem de procurar que hi hagi obert un pas per als vehicles d’urgències. Per no fer malbé el paviment, haurem de posar terra o sorra sota la foguera.

, Consell de seguritat

No hem d’encendre la foguera amb gasolina o altres productes inflamables, ja que la deflagració que provoquen pot encendre la roba.

, Consell de seguritat

No hem de cremar papers ni teixits, el vent els eleva. No lanzeiz bidons, llaunes ni esprais, perquè poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants.

, Consell de seguritat